Ώρες Λειτουργίας : Δευτ - Παρ 9:00 π.μ. - 9:00 μ.μ.

213 0 888 888

Μιζιάκη Ολίνα

Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Τηλέφωνο:
6973413216

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Η Ολίνα Μιζιάκη είναι τελειόφοιτη της σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Καθ’όλη τη διάρκεια των σπουδών της, έχει εμβαθύνει στα διάφορα πεδία της επιστήμης του Τοπογράφου Μηχανικού και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Μεταξύ των δραστηριοτήτων της περιλαμβάνονται τριγωνισμοί, εσωτερικές αποτυπώσεις, η δημιουργία ψηφιακών μοντέλων αναγλύφων, αλλά και η διεκπεραίωση υποθέσεων κτηματολογίου. Πέρα των ανωτέρων, ασχολείται με τις εκτιμήσεις ακινήτων, αλλά και την παρακολούθηση της κτηματαγοράς.

Στα επιστημονικά της ενδιαφέροντα και στους μελλοντικούς της στόχους, περιλαμβάνονται η εμβάθυνση σε ζητήματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αλλά και η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών προστασίας του περιβάλλοντος.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Εκτιμήσεις ακινήτων
90 %
Τοπογραφικές μελέτες
100 %
Περιβάλλον
85 %
Μετάβαση στο περιεχόμενο