Ώρες Λειτουργίας : Δευτ - Παρ 9:00 π.μ. - 9:00 μ.μ.

213 0 888 888

Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες

Αποτυπώσεις εσωτερικών χώρων κτιρίων

Αφορά τις εργασίες που πραγματοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους με σκοπό την ακριβή μέτρηση προκειμένου να γίνουν αρχιτεκτονικές μελέτες. Τα σχέδια που παράγονται έχουν ακρίβεια εκατοστού και αφορούν ανόψεις, κατόψεις, όψεις, τομές και τοπογραφικό διάγραμμα. Οι μετρήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν από τα δομικά στοιχεία του χώρου, αλλά και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια απαιτηθεί.

Αποτυπώσεις ιδιοκτησιών

Εργασία παραπλήσια με τα τοπογραφικά διαγράμματα με τη μόνη διαφορά ότι δεν περιλαμβάνει τη δήλωση 651/77 περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας του οικοπέδου.

Αποτυπώσεις και μελέτη διευθέτησης ρέματος

Η διευθέτηση ρέματος είναι μια βαριά διοικητική διαδικασία και είναι πολύ χρονοβόρα. Αν αυτό απαιτηθεί γίνεται αποτύπωση όλης της περιοχής και υποβάλλονται οι μελέτες στις αρμόδιες υπηρεσίες σε συνεργασία με μηχανικό του δικτύου εξειδικευμένο στις υδραυλικές μελέτες.

Αποτυπώσεις 'ως κατασκευάσθη' - as built

Πρόκειται συνήθως για αποτυπώσεις που περιγράφουν την υφιστάμενη κατάσταση. Αφορούν κυρίως αποτυπώσεις σε εργοτάξια προκειμένου να συνταχθούν επιμετρήσεις. Βέβαια, οι αποτυπώσεις ‘ως κατασκευάσθη’ δεν περιορίζονται μόνο στο πλαίσιο επιμετρήσεων αλλά μπορούν να αποτελέσουν τη βάση οποιαδήποτε μελέτης ή προμελέτης.

Αυτοψίες για τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων

Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων κυρίως για δικαστική χρήση όπου διενεργείται αυτοψία στο ακίνητο για την εξακρίβωση της υφιστάμενης κατάστασης και την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης.

Βεβαιώσεις μηχανικών

Πρόκειται για πιστοποίηση που προκύπτει μετά από αυτοψία του μηχανικού ότι το ακίνητο δεν έχει αυθαιρεσίες ή αυθαίρετα κτίσματα και χρησιμοποιείται σε αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, κλπ.

Βυθομετρήσεις

Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, μετρητικό σκάφος με gps και sonar, εκτελείται η βυθομέτρηση περιοχής, στις απαραίτητες κάθε φορά προδιαγραφές.

Δήλωση Κτηματολογίου

Η υπηρεσία αφορά τη συμπλήρωση των αιτήσεων αλλά και τον εντοπισμό για τη δήλωση ενός ακινήτου στο κτηματολόγιο.

Δημιουργία σχεδίων - κατόψεις - όψεις

Στους συναδέλφους μηχανικούς που λόγω φόρτου εργασίας αδυνατούν εγκαίρων να ολοκληρώσουν σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών, το δίκτυο μηχανικών ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ αναλαμβάνει την υποστήριξη στο σχεδιαστικό αυτό κομμάτι.

Διαχρονικός έλεγχος ακινήτου

Σε κατοίκους εξωτερικού οι οποίοι έχουν περιουσία στην Ελλάδα και αδυνατούν να μεταβούν στην Ελλάδα, παρέχεται η δυνατότητα αυτοψίας στο ακίνητο για τη διαπίστωση της κατάστασης του ακινήτου.

Διεκπεραιώσεις υποθέσεων κτηματολογίου

Ενταγμένα στο κτηματολόγιο

Πρόκειται για περιπτώσεις που υπάρχουν χωρικές ή γεωμετρικές διαφορές ως προς το εμβαδόν μεταξύ συμβολαίου και κτηματολογίου. Επίσης και σε περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης είναι φερόμενος σαν άγνωστος.

 Μελλοντική ένταξη στο κτηματολόγιο

Είναι η διαδικασία που τα ακίνητα όλης της χώρας θα ενταχθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο και θα απαιτηθούν σε αρχική φάση οι δηλώσεις αυτών.

Ενστάσεις Κτηματολογίου

Είναι η διαδικασία κατά την οποία στην καταγραφή των στοιχείων της ιδιοκτησίας και των ιδιοκτητών από το Εθνικό Κτηματολόγιο υπάρχουν λάθη. Έτσι ο ιδιοκτήτης μπορεί να αιτηθεί τη διόρθωσή τους και να διασφαλίσει την περιουσία του. Τέτοια λάθη κυρίως είναι διαφορές στα όρια, το εμβαδόν και τα στοιχεία των ιδιοκτητών.

Διεκπεραίωση υποθέσεων Δασαρχείου

Στην περίπτωση που απαιτείται η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού από το αρμόδιο δασαρχείο το τοπογραφικό διάγραμμα συμπληρώνεται με το απόσπασμα κλίμακας 1:5000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και κατατίθεται στο Δασαρχείο.

Έκδοση Αδειών

Η έκδοση άδειας οικοδομής απαιτείται για οποιαδήποτε κατασκευή ή αλλαγή χρήσης λαμβάνει χώρα σε ένα ακίνητο. Οι άδειες οικοδομής ανάλογα με το σκοπό διαφοροποιούνται, οι κυριότερες κατηγορίες αδειών που αναλαμβάνει το ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ είναι:
Άδεια οικοδομής
Άδεια αλλαγής χρήσης
Άδεια μικρής κλίμακας

Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποιείται στις ενοικιάσεις και στις μεταβιβάσεις των ακινήτων, όπου κατόπιν μετρήσεων κατατάσσεται το ακίνητο στην εκάστοτε ενεργειακή κατηγορία.
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποιείται και στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Εκτιμήσεις ακινήτων

Το ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη εκθέσεων εκτίμησης της εμπορικής αξίας ακινήτων καθώς συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες τράπεζες επί σειρά ετών. Στο πλαίσιο παρέχεται ως υπηρεσία η εκτίμηση της εμπορικής αξίας ακινήτων και σε ιδιώτες. Οι συνεργάτες και οι μηχανικοί που συντάσσουν τις εκτιμήσεις είναι πιστοποιημένοι.

Έλεγχος πιθανών καταπατήσεων

Η υπηρεσία αυτή αφορά την εφαρμογή στο έδαφος των τίτλων ιδιοκτησίας και τον εντοπισμό πιθανών καταπατήσεων ή και διαφοροποιήσεων επί του εδάφους των όσων περιγράφονται στους τίτλους ιδιοκτησίας.

Έλεγχος πολεοδομικής νομιμότητας

Συνήθως στις αγοραπωλησίες ακινήτων, διαμερισμάτων κυρίως, πολλοί αγοραστές χρειάζεται να γνωρίζουν πριν προχωρήσουν στην κατάθεση προκαταβολής στον πολεοδομικό έλεγχο του ακινητου.

Εντάξεις τοπογραφικών διαγραμμάτων στο ΕΓΣΑ ’87

Πλέον τα τοπογραφικά έχουν συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 καθώς είναι και το σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιεί και το Εθνικό Κτηματολόγιο. Υπάρχουν που συνάδελφοι μηχανικοί ή ιδιώτες θέλουν να ελέγξουν, να επικαιροποιήσουν ή και να δώσουν συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 σε ένα τοπογραφικό διάγραμμα.

Εντοπισμός και οριοθέτηση της ακριβής θέσης των ακινήτων

Είναι η διαδικασία κατά την οποία ο ιδιοκτήτης και κυρίως ο κληρονόμος δε γνωρίζει την πραγματική θέση του ακινήτου του. Λαμβάνουν χώρα όλες εκείνες οι εργασίες για τον εντοπισμό του ακινήτου.

Επιμετρήσεις

Στο πλαίσιο των εργασιών μιας κατασκευαστικής εταιρείας το ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ αναλαμβάνει την υποστήριξη αναφορικά με τις επιμετρήσεις και τη σύνταξη των σχεδίων και των πινάκων που τις συνοδεύουν.

Μελέτες Τοπογραφίας

Αφορά κυρίως αποτυπώσεις μεγάλων επιφανειών από συνεργεία μετρήσεων στελεχωμένα από τοπογράφους μηχανικούς.

Μικρομετακινήσεις

Η εν λόγω εργασία αφορά τον προσδιορισμό μετακινήσεων, συνήθως δομικών στοιχειών, που λαμβάνουν χώρα συνήθως από την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών.

Νομιμοποίηση γεωτρήσεων / πηγαδιών

Πρόκειται για διαδικασία κατά την οποία ο ιδιώτης που έχει στην κατοχή του γεωτεμάχιο με πηγάδι ή γεώτρηση πρέπει να πάρει άδεια χρήσης νερού σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ. To ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ αναλαμβάνει
τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής.

Ογκομετρήσεις

Παραλαβή υψομέτρων και ογκομετρήσεις για τον υπολογισμό του όγκου των χωματουργικών εργασιών που λαμβάνουν χώρα σε ένα εργοτάξιο. Η ογκομέτρηση γίνεται με τη μέθοδο των μέσων επιφανειών και παραδίδονται τα αντίστοιχα τεύχη μετρήσεων.

Οδοποιία

Οι εργασίες που περιλαμβάνουν τη χάραξη της ερυθράς και αλλά και κάθε άλλη συναφή εργασία στον τομέα αυτό. Επί της ουσίας οι εργασίες αφορούν τον οριζοντιογραφικό και υψομετρικό προσδιορισμό όλων των στοιχείων μιας μελέτης οδοποιίας.

Συνεργεία αποτυπώσεων

Aρκετά μεγάλες εκτάσεις αποτυπώνονται και παραδίδονται με τα αντίστοιχα τεύχη μετρήσεων, όπως επιτάσσουν οι προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών μελετών.

Σύσταση Οριζοντίου και Καθέτου Ιδιοκτησίας

Αφορά την απόδοση χιλιοστών στην ιδικοκτησία προκειμένου να συνταχθούν συμβολαιογραφικές πράξεις.

Τακτοποιήσεις

Πρόκειται για διαδικασία μελέτης κατά την οποία εντάσσονται όλα τα κτίρια μέχρι 31-07-2011 και τα οποία είτε δεν έχουν άδεια οικοδομής ή υπάρχει πρόσθετο τμήμα κτιρίου χωρίς άδεια ή ακόμα και για αυθαίρετη αλλαγή χρήσης. Η νομιμοποίηση όλων των παραπάνω αυθαιρεσιών πραγματοποιούνται με το Ν.4495/2017.  

Μάθετε περισσότερα

Τεχνικές εκθέσεις φωτοερμηνείας

Στο πλαίσιο τακτοποίησης αυθαιρέτων συντάσσονται εκθέσεις φωτοερμηνείας όπου πιστοποιούν τον χρόνο κατασκευής των αυθαίρετων τμημάτων, προκειμένου να υπολογιστούν σωστά τα πρόστιμα. Εκτός των τακτοποιήσεων τεχνικές εκθέσεις φωτοερμηνείας συντάσσονται και σε δικαστικές διενέξεις για καταπάτηση ορίων ή κατασκευή αυθαίρετων τμημάτων.

Τοπογραφικά Διαγράμματα

 1. για έκδοση άδειας δόμησης 
 2. για την εξέταση μιας ιδιοκτησίας αν είναι σε δασικό τμήμα (τοπογραφικό για Δασαρχείο) 
 3. για αγοραπωλησία ή τη γονική παροχή 
 4. για την ένταξη ή τη διόρθωση της πράξης εφαρμογής του οικοπέδου
 5.  για την κατάτμηση αγροτεμαχίων ή γηπέδων σε οικόπεδα

Μάθετε περισσότερα

Υποστήριξη εργοταξίων

Συνεργεία αποτυπώσεων υποστηρίζουν εργοτάξια για τη διενέργεια αποτυπώσεων και χαράξεων.

Χαράξεις

Υλοποίηση επί του εδάφους των μελετητικών σχεδίων αν πρόκειται για συνεργασία στο πλαίσιο ενός κατασκευαστικού έργου. Ως εργασία περιλαμβάνεται και η χάραξη των ορίων ενός οικοπέδου ή ενός αγροτεμαχίου.

0
  0
  Το καλάθι μου
  Το καλάθι είναι άδειοΕπιστροφή στο Εκτιμώ
  Μετάβαση στο περιεχόμενο