Ώρες Λειτουργίας : Δευτ - Παρ 9:00 π.μ. - 9:00 μ.μ.

213 0 888 888

Για Τοπογράφους: Πως στήνεται το όργανο. Οριζοντίωση – Κέντρωση Γεωδαιτικού Σταθμού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο